Vücut yağ oranı


Bodyfat Percentage (Vücut Yağ Oranı) hesaplanması da şişmanlık hakkında fikir veren bir yöntemdir.Aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanarak vücut yağ oranınızı öğrenebilirsiniz.

 Cinsiyetiniz

   Erkek

   Kadın

  Kilo Olarak Ağırlığınız     

  Cm. Olarak Bel Çevreniz

           
Vücut Yağ Oranınız 


Amerikan Kalp Derneğinin özellikle koroner arter hastalıkları gibi birtakım sağlık sorunları açısından vücut yağ oranı değerlendirmesine göre:

 

Erkekler Kadınlar Risk Faktörü
%20 den düşük %27 den düşük Sağlık açısından risk taşımıyor
%20 - 25 arası %27 - 32 arası Potansiyel-zayıf risk
%25 - 30 arası %32 - 37 arası Orta derecede riskli
%30 üzeri %37 üzeri Yüksek derecede riskli

Amerikan Egzersiz Konseyinin yaptığı sınıflandırmaya göre ise:

 
  Erkekler Kadınlar
Minimum Oran % 2-4 % 10-12
Atletler % 6-13 arası % 14-20 arası
Normal Sağlıklı Beden % 14-17arası % 21-24 arası
Kabul edilebilir sınır % 18-25 arası % 25-31 arası
Ciddi derecede şişmanlık % 25 üzeri % 32 üzeri