For International Couples

Menu

Kadında ve Erkekte FSH Yüksekliği;

FSH hormonu beyinden salgılanan ve kadında yumurtalıkları, erkekte ise testisleri uyaran bir hormondur. Böylelikle hem üreme hücreleri olan sperm ve yumurtayı geliştirir, hem de kadınlık ve erkeklik hormonları olan östrojen ve testosteronu salgılatır. FSH ölçümü en sağlıklı adetin 2-7. günleri arasında yapılır.

FSH hormonunun yükselmesi ise aslında kadında yumurtalıkların erkekte ise testisin yeterli fonksiyon göremediğini gösterir. Yani beyinden salınan FSH yükselerek yumurtalıklardaki üretim azlığını telafi etmeye çalışmaktadır. Normal çalışan bir yumurtalıkta FSH değeri genellikle 10 mIU/ml'nin altındadır. 10- 15 arasındaki değerler rezervlerin azaldığını ve gebelik şansının da göreceli olarak zayıfladığına işaret eder. 15- 20 arası değerlerde durumun daha ciddi olduğunu ve gebelik elde etmenin oldukça zorlaştığını çalışmalardan ve tecrübelerimizden bilmekteyiz. Genelde 25 den yukarı değerlerde ise tüp bebek tedavileri sonuç vermemektedir.

40 mIU/ml den yukarı değerler ise genellikle menopozu ifade eder.

Araştırmaların sonuçlarına göre zaman zaman normal değerler gözlense bile yükselme belirtileri gösteren FSH değerleri o birey için gebelik şansının azalmış olduğunu göstermektedir.

 

Yumurtalık rezervlerinin azalması aynı zamanda ultrason ile de kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Yumurtalıklardaki 3-8 mm arasındaki boyutta izlenen ve antral folikül adı verilen küçük su keseciklerin sayısı azaldıkça FSH değerleri de yükselecektir.

FSH yüksekliği kadınlar için genelde yaşla ilişkili olan bir durumdur. Yani yaş ilerledikçe özellikle de 35 yaştan sonra FSH hormonunda yükselme gözlenebilir. Ancak bazen genç bayanlarda da yumurtalık rezervi azalmasına ve FSH yükselmesine rastlanabilmektedir. Bunun sebebinin en sık olarak genetik yapı olduğu düşünlmektedir.  

İleri Yaşlarda İnfertilite Tedavilerindeki Yaklaşımlar:

İleri yaştaki bir kadın gebe kalmaya karar verirse ilk yapılması gereken, gebelik meydana geldiğinde oluşabilecek tıbbi problemlerin ön araştırmasının yapılmasıdır. Önceden saptanmayan hipertansiyon ya da şeker hastalığı gibi durumlar gebelik sonrasında istenmeyen problemlere neden olabilir. 

Bir kadın 6 - 12 aylık süre içinde gebe kalamamışsa, bu konuda tecrübeli bir jinekolog doktor tarafından değerlendirilmelidir. Gerekli ön testlerin tamamlanması 1 - 2 ay kadar sürer, uygun tedavi belirlenerek hemen başlatılır. 

Alışılagelen testlerle birlikte, adetin belli dönemlerinde yapılan FSH, LH ve östradiol (E2) ölçümleri, yumurtalıkların durumu konusunda önemli bilgiler sağlar. Sonuçlar, kadının başarı şansı konusunda ek bilgiler verir.

İleri yaş grubundaki kadınlar, genetik problemleri bulunan gebelik şanslarının genç yaştaki kadınlara göre daha fazla olduğunu bilmelidirler. Gebe kaldıklarında, gebelikte yapılan amniosentez veya koryon villus örneklemesi gibi girişimlerle bu durumu ortaya koymak mümkündür.

Tedaviye rağmen sonuç alınamayan yaşlı infertil kadınlar için yurt dışındaki bazı merkezlerden genç kadın yumurtalarının satın alınması bir alternatifken, bu uygulama ülkemizde legal olmadığından evlat edinme düşünülebilir.

İleri anne yaşına sahip gebeler de hamilelik süresince pek çok sıkıntı ile baş etmek zorunda kalabilirler. Bu konuda daha detaylı bilgi gebelik sayfalarında okunabilir