For International Couples

Menu

IVM (in vitro maturasyon) 1990 lı yıllarda kullanılmaya başlanmış olan bir yöntemdir. IVM de kısa süreli ilaç kullanımı uygulanması ile veya hiç ilaç kullanılmadan toplanan olgunlaşmamış yumurtaların dış ortamda (laboratuarda) olgunlaştırılarak döllenmesi ve daha sonra uygun gelişim evresine ulaştığında rahim içersine transfer edilmesi esasına dayanır.

En önemli kullanım alanı ilaçlara aşırı cevap veren polikistik over sendromlu kadınlardır. Bu kadınlarda ilaç kullanılmadan IVM ile tüp bebek yapılması ve böylelikle aşırı hassas yumurtalıklara sahip olup ovarian hiperstimülasyon sendromu (OHSS) adı verilen tablonun da ortaya çıkmasını engellemek amacı ile ortaya atılmıştır. Polikistik over sendromlu kadınlar tüp bebek tedavisinde kullandığımız yumurtalıkları uyaran ve gonadotropin adı verilen ilaçların etkisine aşırı hassas olup ovarian hiperstimülasyon sendromu (OHSS) adı verilen ve ciddi yan etkileri olabilen bazen de hastaneye yatarak tedavi gerektirebilen bir komplikasyona meyillidir. İlaçlar ile yumurtalıklar uyarılmadan tüp bebek yapıldığı zaman bu OHSS riski ortadan kalmaktadır. IVM aslında halen dünyada az sayıda merkezde uygulanmaktadır.

IVM'in ilaç ile yapılan Tüp Bebeğe üstünlüğü bu riskin ortadan kalkmasının yanında ilaç kullanımının olmaması ve dolayısıyla maliyetlerin düşmesidir. Ama buna karşın IVM ile elde edilen gebelik oranları ilaç ile yapılan klasik tüp bebeğe oranla daha düşüktür. Dolayısıyla IVM’ in bahsedilen avantajlarına rağmen çok fazla yaygınlaşmamasının temel nedeni gebelik açısından başarı oranlarının istenen düzeye varamamasıdır.  Bu yöntemin son dönemlerde özellikle bazı yayın organlarında bildirildiği üzere daha önce başarısız tüp bebek uygulaması olan kadınlar ve yumurtalıkları ilaçlara zayıf cevap veren kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli düzeyde bilimsel kanıt yoktur.  Yukarıda bahsedildiği gibi IVM aslında çok kısıtlı bir hasta gurubunda kullanılması gereken bir uygulamadır. Özellikle yumurtalıklarının zayıf olması yüzünden defalarca deneme yaptırmış ama başarıya ulaşamamış ve ümitsizce her yeniliğin peşinden koşan tüp bebek hastalarının bu yöntemden başarı beklemesi pek doğru görünmemektedir.
"İlaçsız Tüp Bebek tedavisi yapıyor musunuz" şeklinde bize yöneltilen çok sayıda soru olmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi kısıtlı bir hasta grubunun dışında ilaçsız tüp bebek tedavisi (IVM) düşük gebelik oranları nedeniyle merkezimizde sıkça başvurulan bir teknik değildir.