For International Couples

Menu

altİnsan ırkı için uygun olan bebek sayısı her bir gebelik için tektir. ancak aşılama ve tüp bebek gibi yardımla üreme tekniklerison yıllarda sıkça kullanılmaya başladığından çoğul gebeliklerin sayısında da belirgin olarak artma gözlenmektedir.   Denilebilir ki tüp bebek yöntemiyle elde edilen gebeliklerin % 25-30'u çoğul gebeliktir. Bunların çok büyük çoğunluğu ikiz gebeliktir


Ancak bazen hiç istenmeyen şekilde üçüz hatta dördüz gebeliklerle de karşılaşılmaktadır. Bu durumda belli bir haftaya kadar beklemek yararlı olacaktır, çünkü bazen bebeklerden birinin ya da ikisinin yaşamı kendiliğinden sonlanmakta ve herhangi bir müdahaleye gerek kalmamaktadır.  Ancak genellikle üçüz ya da daha fazla olan bebeklerin sayısının azaltılması yöntemine başvurulması gerekmektedir.  Bu yöntemde amaç fazla sayıdaki bebeklerin sayısının ikiz veya tekiz gebeliğe indirgenmesidir. Böylece sayı azaltıldığında kalan bebeklerin yaşama şansının arttırılmasıdır. İşlem ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır ve karından bir iğne ile rahime girilip bebeğin kalbine potasyum klorür verilerek kalbinin durması sağlanır.   Bazı hekimler bunu tüp bebek işlemindeki yumurta toplama işlemi gibi aşağıdan da gerçekleştirmektedirler.  Bu işlemin hamileliğin 10–12 haftalarında yapılması önerilmektedir. Ölen bebek gelişimi durur ve vücut tarafından emilir. Kalan sağlıklı bebekler ise normal gelişimlerine devam etmektedir. Bu işleme bağlı olarak % 3-4 kadar enfeksiyon ve kanama ile gebeliğin kaybı da söz konusu olabilir.

2010 Martta çıkan yeni Tüp Bebek yönetmeliğine göre artık ilk iki denemede 35 yaş altındaki bayanlarda sadece tek embriyo transferi yapılabileceği için çoğul gebelik riski son derece azalmış görünmektedir.

Tüp bebek tedavisi, tüp bebek fiyatları ve tüp bebek merkezimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.